Reforma oświaty
Turnieje tańca
Kalendarz

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran
Translate WWW
Home Smak życia

smak życia"Smak życia, czyli debata o dopalaczach"

Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii powstał program profilaktyczny pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach". Autorem opracowania jest Krzysztof Andrzej Wojcieszek.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wspólnie z Śląskim Kuratorem Oświaty podjął decyzję o włączeniu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w realizację w/w programu. Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu podjęło się realizacji  profilaktyki uzależnień dotyczącej dopalaczy. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy" i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.


 dopalacze 2


 Ulotka Nowe narkotyki - Czy znasz prawdę o dopalaczach  Kraj-1

Ulotka Nowe narkotyki - Czy znasz prawdę o dopalaczach  Kraj-2


 Spotkanie edukacyjno - profilaktyczne z SANEPiD-em

smak życia sanepid

11 lutego 2016 r. uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z panią Mariolą Dębską, pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sosnowcu. Spotkanie miało charakter edukacyjno - profilaktyczny realizowany w ramach programu "Smak Życia czyli debata o dopalaczach". Uczniowie naszego gimnazjum rozmawiali o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego, o rozwiązywaniu problemów, o ryzyku używania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych posiadania, zażywania, rozprowadzania wszelkiego rodzaju używek, w tym papierosów elektronicznych.Pani Inspektor zadbała o podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy", mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie kompetencji młodzieży z zakresu asertywności. Dostarczyła uczniom podstawowe informacje
o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach" w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszania ich wartości na kontakty z tymi produktami.Pani Mariola Dębska rozmawiała również z uczniami na temat jak zapobiegać częstym infekcjom, w jaki sposób zmiejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz jakie zagrożenie związane jest we współczesnym świecie zakażenie wirusem grypy lub niedoleczone przyziębienie.

W czasie spotkania uczniowie mogli także przetestować alkogogle i narkogogle.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży.

więcej zdjęć - kliknij tutaj


 Warsztaty z pedagogiem szkolnym

imagesMłodzież naszego gimnazjum wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Warsztat nosił nazwę „Smak życia – czyli debata o dopalaczach.
Celem programu było dostarczenie młodym ludziom w wieku 13-16 lat podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach" w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ich
otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście
profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu
do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód. Spotkania z młodzieżą miały uświadomić problem, dostarczyć wiedzy, wzbudzić refleksję. Zadawane pytania prowokowały do dyskusji i aktywnej postawy, natomiast nie straszyły młodych ludzi. Uczniowie mają prawo wiedzieć jakie są skutki ryzykownych zachowań, samo straszenie wzbudza wyłącznie niepokój i chęć podjęcia ryzyka.
Zajęcia przeprowadzono w klasach: Ia, Ib, Ic, IIa, IIc, IIIb. Wzięło w nich udział 116 uczniów. W pozostałych klasach spotkania odbędą się po feriach.

dopalacze kradną życie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „SMAK ŻYCIA"
Zrealizowano spotkania warsztatowe w klasach:
L.p. Klasa Liczba uczniów Data realizacji

KLASA il.uczniów Data realizacji
1A 25 21.01.2016
1B 23 26.01.2016
1C 17 21.01.2016
2A 14 26.01.2016
2C 12 03.02.2016
3B 25 15.12.2016

W sumie w spotkaniach wzięło udział 116 uczniów.


 

 

O nas w mediach
Archiwum
Nasi Partnerzy
nasi partnerzy