Reforma oświaty
Turnieje tańca
Kalendarz

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran
Translate WWW
Home Regulamin

WYCIĄG Z REGULAMINU
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 1 W SOSNOWCU

I ZASADY OGÓLNE

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
a. wypożyczając je do domu,
b. czytając lub przeglądając na miejscu,
c. wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach, które znajdują się na tablicy informacyjnej przy wejściu do biblioteki.
4. W bibliotece należy zachować ciszę.
5. Do biblioteki wchodzi się bez tornistrów oraz okryć wierzchnich (należy je zostawić w szkolnej szatni).
6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania książek, czasopism, materiałów audiowizualnych, sprzętu i wyposażenia biblioteki zarówno na jej terenie, jak i poza nią. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych oraz sprzętu bibliotecznego poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z nauczycielem bibliotekarzem.
7. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem (zasady ogólne, zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni) i bezwzględnie go przestrzegać.
8. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić użytkownika na pewien czas prawa do przebywania na terenie biblioteki, aż do odwołania decyzji przez nauczyciela bibliotekarza.

II ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3. książki, w tym najwyżej 1. lekturę obowiązkową na okres 1. miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem. Książek nie należy niepotrzebnie przetrzymywać (szczególnie lektur), ponieważ czekają na nie inni użytkownicy biblioteki.
3. Czytelnik może zwrócić się z prośbą o zarezerwowanie książki, jednakże uwzględniana będzie kolejność zamówień.
4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
5. Nauczyciel bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu książki.
6. Słowniki, encyklopedie i inne materiały z księgozbioru podręcznego oraz kasety video można wypożyczać, po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem tylko na 2 dni.
7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone, przy wypożyczeniu, uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić lub zwrócić inną o takiej samej lub wyższej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem we wskazanym przez niego terminie.
9. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone do biblioteki na 2. tygodnie przed końcem roku szkolnego.
10. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. Nauczyciel w przypadku zmiany zakładu pracy lub kończący pracę w gimnazjum jest zobowiązany do zwrotu wszystkich pozycji. W przeciwnym przypadku nie zostanie wydana mu karta obiegowa.

III ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. W czytelni ze zgromadzonego księgozbioru należy korzystać czystymi rękami.
2. Przed opuszczeniem czytelni wykorzystane czasopisma, książki i inne dokumenty oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi lub odkłada na właściwe miejsce w obecności nauczyciela bibliotekarza lub dyżurującego ucznia.
3. Z księgozbioru podręcznego uczniowie korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach nauczyciel bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu na okres do 2 dni.
4. Zbiory biblioteczne należy szanować, jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.

O nas w mediach
Archiwum
Nasi Partnerzy
nasi partnerzy