Reforma oświaty
Turnieje tańca
Kalendarz

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran
Translate WWW
Home Kalendarium

 


 Comenius Kalendarium


alt

alt

Pierwsza Wizyta Robocza - Listopad - 2012 - Polska
Wizyty Partnerskie:
  • Marzec 2013 – Romania
  • Lipiec 2013 – Germany
  • Październik 2013 – Greece
  • Marzec 2014 – Italy
  • Maj 2014 – Turkey


Zadania zaplanowane do końca 2013 roku przez koordynatorów projektu "Let's Have a Culture Break in Europe"


 

 

Rodzaj/Opis wyjazdów i innych czynności

Kraj docelowy (dla osób wyjeżdżających z grupą Comenius)

Data rozpoczę-cia w przybliże- niu

Zaangażowani partnerzy

1.

 

Zorganizowanie drużyn biorących udział w projekcie (uczniowie i nauczyciele) i synchronizacja pracy.

 

Wrzesień 2012

Wszyscy partnerzy

2.

 

„To jestem ja, a to jesteśmy my!”

Przygotowanie prezentacji o  naszych szkołach i państwach partnerskich  i robienie (im) zdjęć.

 

Wrzesień 2012

Wszyscy partnerzy

3.

 

Przygotowanie wstępnych kwestionariuszy (do wypełnienia) dla uczniów i podejmowanie odpowiednich kroków.

 

Październik 2012

Partnerzy z Grecji przygotują kwestionariusz, który wszyscy (partnerzy) wypełnią.

4.

 

Przygotowanie do pierwszego spotkania projektowego.

 

Październik 2012

Wszyscy partnerzy

5.

 

Pierwsze spotkanie projektowe:

Planowanie zadań związanych z projektem na następne 2 lata, decydowanie o terminach końcowych. Odwiedzanie  rodzimych i turystycznych miejsc i uzyskiwanie historycznych i geograficznych informacji o tych miejscach.

 

 

 

POLSKA

 

 

 

Listopad 2012

 

 

 

Wszyscy partnerzy

6.

 

Tworzenie strony internetowej projektu i otwarcie strony naszego projektu na społecznej stronie internetowej w sieci, na której uczniowie i pracownicy (nauczyciele) będą mogli się połączyć, komunikować i dzielić informacjami (w języku angielskim).

 

Listopad 2012

Państwo koordynujące zrobi stronę internetową. Partnerzy z Włoch będą odpowiedzialni za stronę a reszta partnerów z grupy Comenius będzie ich wspierać materiałami (zdjęcia, filmy video, różnego rodzaju dane.

7.

 

Przygotowanie (naszej) „Tablicy Comenius” w naszych szkołach.

(Informacje na tablicy będą  aktualizowane na bieżąco wraz z tworzeniem nowych produktów, czas na to jest więc nieograniczony).

 

 

Listopad 2012

 

Wszyscy partnerzy

 

8.

 

 

Ogłoszenie w naszych szkołach konkursu na logo projektu i wybór najlepszego (logo).

 

 

Listopad 2012

 

Wszyscy partnerzy

9.

 

„Nasi Bohaterowie!”

Przygotowanie prezentacji o naszych lokalnych i narodowych ważnych osobowościach i robienie (im) zdjęć./

 

 

Listopad 2012

 

Wszyscy partnerzy

10.

 

„Szczęśliwego Nowego Roku!”

Tworzenie kartek bożonarodzeniowych i noworocznych posługując się  naszymi lokalnymi i narodowymi wzorami i zorganizowanie wystawy kartek w naszych szkołach.

 

 

Grudzień 2012

 

Wszyscy partnerzy

11.

 

Przygotowanie kalendarzy z naszymi ważnymi datami , takimi jak: święta narodowe i religijne, dni wolne, wakacje, inne święta i umieszczenie ich na stronie internetowej.

 

 

Styczeń 2013

 

Wszyscy partnerzy

12.

 

Przygotowanie do drugiego spotkania projektowego.

 

Luty 2013

Wszyscy partnerzy

13.

 

Drugie spotkanie projektowe:

Zebranie wszystkich naszych materiałów i zrobienie o nich prezentacji PowerPoint, podjęcie decyzji w sprawie produktów, które  będą opublikowane. Ocena pracy w pierwszych 4 miesiącach. Zwiedzanie naturalnych (rodzimych) i turystycznych miejsc i uzyskanie historycznych i geograficznych informacji o tych miejscach.

 

 

 

 

 

 

RUMUNIA

 

 

 

Marzec

 2013

 

 

 

Wszyscy partnerzy

14.

 

Przeprowadzenie  prac badawczych (zdobycie informacji)na temat świąt religijnych naszych partnerów i przedstawienie krótkich  zarysów opowiadających o obchodach naszych świąt (religijnych) poprzez przygotowanie podobnych materiałów.

 

 

 

Marzec 2013

 

 

Wszyscy partnerzy

15.

 

„Muzyka, język uniwersalny!”
Wykorzystanie tradycyjnych, ludowych piosenek śpiewanych solo lub w chórkach, nagrywanie tych występów na płyty CD i umieszczanie ich na stronie internetowej projektu.

 

Kwiecień 2013

Wszyscy partnerzy

16.

 

„Przyłącz się do tańca!”

Wykonywanie naszych tańców ludowych w  specjalnych lub tradycyjnych kostiumach, nagrywanie ich na płyty CD i umieszczanie ich na stronie internetowej projektu.

 

 

Kwiecień 2013

 

Wszyscy partnerzy

17.

 

Zorganizowanie wśród uczniów konkursu na plakat, celem przedstawienia go,  na wystawach na naszym lokalnym terenie.

 

 

Maj 2013

 

Wszyscy partnerzy

18.

 

Przygotowanie wystaw naszych wszystkich produktów zrobionych do tej pory i adresowanie ich, kierowanie do lokalnych instytucji związanych z edukacją.

 

 

Maj 2013

 

Wszyscy

partnerzy

19.

 

Przygotowanie broszurki i płyty DVD zawierających zdjęcia i opisy przedstawiające nasz projekt i rozprowadzenie broszury do lokalnych instytucji w naszej okolicy.

 

 

 

Czerwiec 2013

Partnerzy z Niemiec będą odpowiedzialni za przygotowanie broszurki i DVD, a reszta partnerów skopiuje to w celu  dystrybucji.

20.

 

Przygotowanie do trzeciego spotkania projektowego.

 

Czerwiec 2013

Wszyscy partnerzy

21.

 

Trzecie spotkanie projektowe:

Przedstawienie produktów związanych z poprzednimi zadaniami (czynnościami).

Ocena poczynionego postępu w pierwszym roku działalności projektu, praca nad oceną raportów śródsemestralnych.

Zwiedzanie rodzimych i turystycznych miejsc i uzyskanie historycznych i geograficznych informacji o tych miejscach.

 

 

 

 

NIEMCY

 

 

 

 

 

Lipiec 2013

 

 

 

Wszyscy

partnerzy

22.

 

Przygotowanie śródsemestralnych raportów oceniających i dostarczenie ich do (naszej) Narodowej Agencji w Warszawie.

 

 

Lipiec 2013

 

Wszyscy partnerzy

23.

 

Wypełnienie kwestionariuszy na drugi rok działalności projektu i planowanie zadań (czynności) na  bieżący  rok  poprzez ustanowienie/precyzowanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami.

 

 

Wrzesień 2013

Partnerzy z Grecji są odpowiedzialni za przygotowanie kwestionariuszy a wszyscy partnerzy będą je wypełniać.

24.

 

Przygotowanie do czwartego spotkania partnerskiego.

 

Wrzesień 2013

Wszyscy partnerzy

25.

 

Czwarte spotkanie projektowe:

Planowanie zadań na drugi rok działalności projektu, skorygowanie ostatecznych terminów na realizację zadań.

Zwiedzanie rodzimych i turystycznych miejsc i uzyskanie historycznych i geograficznych informacji o tych miejscach.

 

 

 

 

GRECJA

 

 

Październik 2013

 

 

 

 

Wszyscy partnerzy

26.

 

„Tradycyjna ceremonia zaślubin!”

Przeprowadzenie badań na temat tradycji naszych ceremonii ślubnych, odwiedzanie prawdziwych wesel i nagrywanie na DVD ceremonii zaślubin i tradycji z tym związanych.

 

 

 

Listopad 2013

 

 

Wszyscy partnerzy

27.

 

„Jestem twoim lustrzanym odbiciem!”

Przygotowanie esejów, opowiadań na temat obrzędów i tradycji krajów partnerskich i organizowanie konferencji na ten temat przy użyciu prezentacji multimedialnych.

 

 

 

Grudzień 2013

 

 

Wszyscy partnerzy

 Tłumaczenie : Aneta Żurek - Podmokły

 

O nas w mediach
Archiwum
Nasi Partnerzy
nasi partnerzy